Buổi lễ trao tặng khẩu trang - 2020

Hình ảnh | Bài viết | Video


Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Linh Thứu - 2019

Hình ảnh | Video | Bài viết


Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Quán Âm Chùa Linh Thứu

Hình ảnh | Bài viết


Thọ Bát Quan Trai - HT Thích Thiện Huệ - 2019

Hình ảnh


Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Chùa Linh Thứu

Hình ảnh | Bài viết


Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Thứu - PL. 2563

Hình ảnh | Bài viết


Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Thông Trí - 2019

Hình ảnh


Lễ Đặt Đá Tu Viện Lộc Uyển ở Rostock - 2019

Hình ảnh | Bài viết


Khóa Huân Tu Tịnh Độ kỳ thứ 14 - 2019

Hình ảnh | Video


Rằm Tháng Giêng - 2019

Hình ảnh


Tết Kỷ Hợi - 2019

Hình ảnh


Lễ Hiệp Kỵ - 2019

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - HT Thích Nguyên Siêu - 2019

Hình ảnh | Bài viết


Lễ Vu Lan mùa báo hiếu 2018

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - HT Thích Thiện Huệ - 2018

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Thông Trí - 2018

Hình ảnh


Kỷ niệm 40 năm Hội Phật Tử và Chùa Viên Giác.

Hình ảnh


Lễ Phật Đản PL. 2562

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Hoằng Khai - 2018

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - HT Thích Như Điển - 2017

Hình ảnh


Lễ Vu Lan - Mùa hiếu hạnh - 2017

Hình ảnh | Video

Thọ Bát Quan Trai - HT Thích Thiện Huệ - 2017

Hình ảnh


Khóa Huân Tu Tịnh Độ - 2017

Hình ảnh | Bài viết

Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Thứu - PL. 2561

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Thông Trí - 2017

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Tâm Huệ - 2017

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - HT Thích Như Điển - 2016

Hình ảnh