Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Thứu - PL. 2561

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Thông Trí - 2017

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Tâm Huệ - 2017

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - HT Thích Như Điển - 2016

Hình ảnh