Lễ Vu Lan mùa báo hiếu 2018

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - HT Thích Thiện Huệ - 2018

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Thông Trí - 2018

Hình ảnh


Kỷ niệm 40 năm Hội Phật Tử và Chùa Viên Giác.

Hình ảnh


Lễ Phật Đản PL. 2562

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Hoằng Khai - 2018

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - HT Thích Như Điển - 2017

Hình ảnh


Lễ Vu Lan - Mùa hiếu hạnh - 2017

Hình ảnh | Video

Thọ Bát Quan Trai - HT Thích Thiện Huệ - 2017

Hình ảnh


Khóa Huân Tu Tịnh Độ - 2017

Hình ảnh | Bài viết

Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Thứu - PL. 2561

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Thông Trí - 2017

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Tâm Huệ - 2017

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - HT Thích Như Điển - 2016

Hình ảnh