Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Tâm Huệ - 2017

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - HT Thích Như Điển - 2016

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Hoằng Khai - 2016

Hình ảnh


Đại Lễ Vu Lan - 2016

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - HT Thích Thiện Huệ - 2016

Hình ảnh


Spandauer mit dem Bezirksbürgermeister Herr Kleebank
besuchen Linh Thuu Pagode am 01.06.2016

Hình ảnh - Bilder


Lễ Phật Đản - PL. 2560

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Thông Trí - 2016

Hình ảnh


Khóa Huân Tu Tịnh Độ - 2016

Hình ảnh | Bài viết


Tết Bính Thân - 2016

Hình ảnh


Lễ Hiệp Kỵ - 2016

Hình ảnh


Lễ Vía Di Đà - 2015

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai - HT Thích Như Điển - 2015

Hình ảnh


Thọ Bát Quan Trai TT Hoằng Khai - 2015

Hình ảnh


Lễ Vu Lan tại Chùa Linh Thứu - 2015

Hình ảnh | Video


Lễ Hội Chùa Khánh Anh - 2015

Hình ảnh


Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Thứu - PL. 2259

Hình ảnh | Video


Khóa Huân Tu Tịnh Độ Kỳ 10 tại Chùa Linh Thứu - 2015

Hình ảnh


Khóa An Cư Kiết Đông Kỳ II tại Chùa Linh Thứu - 2015

Hình ảnh